GET FIT, STRONG
& MOTIVATED

DISCLAIMER

HeelFit V.O.F. (kvk 65154460), hierna te vernoemen HeelFit, verleent u hierbij toegang tot www. heel-fit.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. HeelFit behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoelt als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide inschrijfformulier bij HeelFit op locatie. 

Beperkte aansprakelijkheid
HeelFit spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HeelFit. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HeelFit. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens door HeelFit samengesteld.